راه اندازی پروژه های صنعتی

راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

راه و ساختمان

بازرگانی، صنعت و معدن

پروژه یزد آلوی استیل، یزد

چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند

بیمارستان حاجی آباد، حاجی آباد، هرمزگان

Iطراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

مجتمع ورزشی بروجرد، بروجرد

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی

شرکت انرژی ساختمان از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

آدرس
تهران، خیابان شهید باهنر، شماره 76، واحد 306
کد پستی
1954969313, ایران
تلفن
26103885 21 (98+)
26103886 21 (98+)
فکس
(+98) 21 26103887
ایمیل
industrialteam@energysakhteman.com