ماموریت و چشم انداز

هدف شرکت، ضمن تامین دامنه خاصی از نیازهای صنایع اصلی وهمچنین مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های منحصر به فرد درهریک از صنایع، ارائه راه کارهای مدیریت انرژی در تمامی پروژه های صنعتی ، نیمه صنعتی ، تاسیساتی و ساختمانی و همچنین تقویت شبکه کارآمد تامین تجهیزات در بخش بازرگانی داخلی و خارجی با رویکرد مشتری مداری است.

شرکت انرژی ساختمان با پیشینه بیش از دو دهه فعالیت مستمر مشتری را شریک استراتژیک خود می داند و هدف نهایی خود را براساس ارزشهای اصلی سازمان کیفیت، اعتبار، اطمینان، ارائه دهنده بهترین راهکارهای فنی و مهندسی در صنایع کوچک و بزرگ قرارداده است.